Hàng hóa

Infographic: Sự khác nhau giữa RCEP với CPTPP, EVFTA và ATIGA

Infographic: Sự khác nhau giữa RCEP với CPTPP, EVFTA và ATIGA
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) khi được 15 thành viên thực thi, sẽ tạo nên một thị trường lớn với qui mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, với GDP khoảng 27.000 tỉ USD và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.
chủ đề nóng 
Tìm theo ngày